• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics ujawnia cele molekularne w projekcie CT- 01, w ramach którego opracowywana jest terapia TPD dla raka wątrobowokomórkowego

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics ujawnia cele molekularne w projekcie CT- 01, w ramach którego opracowywana jest terapia TPD dla raka wątrobowokomórkowego

11.04.2022
  • Związki CT-01 indukują degradację białek GSPT1, SALL4 oraz kolejnego neosubstratu, który pozostaje na tym etapie nieujawniony
  • Unikalny profil degradacji przemawia za wysokim potencjałem konkurencyjnym projektu CT-01
  • Uzyskano przekonujące dane przedkliniczne, w których wykazano regresję guza HCC
  • CT-01 jest na dobrej drodze do rozpoczęcia badań klinicznych w 2023 r.

Wrocław, Polska, 11 kwietnia 2022 r. - Captor Therapeutics S.A. (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych, ogłosiła dzisiaj cele molekularne jednego ze swoich kluczowych projektów CT-01, który koncentruje się na wykorzystaniu terapii TPD w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC).

Związki CT-01 indukują degradację białek GSPT1, SALL4 oraz nieujawnionego neosubstratu o kluczowej roli w powstawaniu nowotworów. GSPT1 jest białkiem zaangażowanym w terminację translacji, czyli procesu naturalnej syntezy białka. Wykazano związek między degradacją GSPT1 a działaniem przeciwnowotworowym. SALL4 jest czynnikiem transkrypcyjnym występującym w  rozwoju płodowym wątroby i wyciszonym u ludzi dorosłych, ale pojawiającym się u chorych na raka wątroby, co koreluje ze złymi rokowaniami.

"Oba te cele w zasadniczy sposób przyczyniają się do rozwoju nowotworów, a ich eliminacja stanowi istotną wartość dodaną w leczeniu wielu nowotworów złośliwych" - powiedział dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics. "Spółka przedstawiła już przekonujące dane przedkliniczne Projektu CT-01 wskazujące na to, że związki te powodują regresję guza w mysim modelu Hep 3B2.1-7 ludzkiego raka wątroby. Teraz połączone i unikalne profile degradacji związków CT-01 potwierdzają nasze rosnące przekonanie o silnej wartości naukowej i konkurencyjnej tego projektu."

Firma Captor Therapeutics planuje rozpoczęcie badań nad CT-01 w ramach procedury IND (Investigational New Drug Application) oraz rozpoczęcie badań klinicznych w 2023 roku.

O projekcie CT-01 i HCC

Celem projektu CT-01 jest opracowanie, w oparciu o technologię ukierunkowanej degradacji białek, kandydata na lek, który zatrzyma postęp raka wątrobowokomórkowego (HCC) i potencjalnie przyniesie znaczne korzyści pacjentom. HCC, rodzaj raka wątroby, stanowi istotną, niezaspokojoną potrzebę medyczną, ponieważ większość pacjentów jest diagnozowana w późnym stadium choroby, a obecnie stosowane metody leczenia przynoszą ograniczone korzyści w zakresie całkowitego wyleczenia. HCC stanowi drugą najczęstszą przyczynę śmiertelności z powodu nowotworów, około 700 000 nowych przypadków każdego roku. U pacjentów zdiagnozowanych we wczesnym stadium, chirurgiczne usunięcie guza pozostaje jedyną skuteczną terapią. W przypadku nieresekcyjnego HCC najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu połączenia atezolizumabu (Tecentriq®) i bewacizumabu (Avastin®), gdzie w badaniu IMbrave150 odnotowano medianę całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą 19,2 miesiąca i całkowitego odsetka odpowiedzi (ORR) wynoszącego 29,8%, co wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na nowe metody leczenia.

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:               

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

capto0g5rtherapeutics@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrenl23edterghem@lifesciadvisors.com

 

 

Share: