• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics przedstawił kolejne wyniki badań przedklinicznych dotyczących skuteczności programu CT-01, w ramach którego opracowywana jest terapia TPD dla raka wątrobowokomórkowego

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics przedstawił kolejne wyniki badań przedklinicznych dotyczących skuteczności programu CT-01, w ramach którego opracowywana jest terapia TPD dla raka wątrobowokomórkowego

20.04.2022
  • Pełna regresja (zanik) guza obserwowana w niskich dawkach podawanych doustnie: 10mg/kg i 25mg/kg
  • Skuteczność zmniejszonych dawek obniża ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych związanych z  leczeniem
  • Program jest na dobrej drodze do rozpoczęcia badań klinicznych w 2023 r.
  • Związki CT-01 indukują degradację GSPT1, SALL4 i innego jeszcze nieujawnionego neo-substratu

Wrocław, Polska, 20 kwietnia 2022 r. - Captor Therapeutics S.A. (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych, ogłosiła dzisiaj pozytywne wyniki dodatkowych badań przedkliniczne z jednego ze swoich flagowych projektów CT-01, który koncentruje się na opracowywaniu terapii TPD w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC).

Badanie miało na celu ustalenie minimalnej skutecznej dawki dwóch kandydatów („A” i „B”) na leki rozwijane w projekcie CT-01, które wykazały silne działanie przeciwnowotworowe w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (tzw. ksenograft). Nowe wyniki in vivo pokazują, że doustne podanie związków badanych w projekcie CT-01 powoduje całkowitą regresję guza raka wątrobokomórkowego w mysim modelu Hep 3B2.1-7, przy czym wykazują one bardzo dużą skuteczność we wszystkich podanych stężeniach. Całkowitą regresję (zanik) guza zaobserwowano u wszystkich zwierząt nawet przy niskich dawkach 10mg/kg i 25mg/kg zarówno dla związku "A" jak i „B".

"Pełna skuteczność uzyskana przy niskich, dawkach podawanych dosustnie jest bardzo obiecującym wynikiem dla rozwijanych przez nas związków w projekcie CT-01 m.in. ze względu na zmniejszone ryzyko potencjalnych efektów niepożądanych związanych z leczeniem" - powiedział dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics. "Otrzymane wyniki są kolejnym potwierdzeniem, iż związki CT-01 wykazujących silną regresję guzów w mysim modelu ludzkiego raka wątroby i dowodzą naszej zdolności do odkrywania i optymalizacji degradatorów typu klej molekularny z wykorzystaniem platformy OptigradeTM. Powyższe kamienie milowe w połączeniu z naszymi niedawno ogłoszonymi celami molekularnymi stawiają projekt CT-01 na dobrej drodze do rozpoczęcia badań klinicznych w przyszłym roku."

Związki CT-01 celują w GSPT1, białko zaangażowane w terminację translacji, SALL4, czynnik transkrypcyjny często ulegający reekspresji u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, oraz inny nieujawniony neo-substrat o kluczowej funkcji w nowotworzeniu/powstawaniu chorych komórek. Cele te są fundamentalną częścią rozwoju nowotworów, a ich eliminacja oferuje potencjał terapeutyczny w leczeniu raka wątrobowokomórkowego i innych nowotworów złośliwych.

Captor Therapeutics planuje rozpoczęcie badań nad jednym ze związków CT-01 w ramach procedury IND (Investigational New Drug Application) i rozpoczęcie badań klinicznych w 2023 roku.

 

O projekcie CT-01 i HCC

Celem projektu CT-01 jest opracowanie, w oparciu o technologię ukierunkowanej degradacji białek, kandydata na lek, który zatrzyma postęp raka wątrobowokomórkowego (HCC) i potencjalnie przyniesie znaczne korzyści pacjentom. HCC, rodzaj raka wątroby, stanowi istotną, niezaspokojoną potrzebę medyczną, ponieważ większość pacjentów jest diagnozowana w późnym stadium choroby, a obecnie stosowane metody leczenia przynoszą ograniczone korzyści w zakresie całkowitego wyleczenia. HCC stanowi drugą najczęstszą przyczynę śmiertelności z powodu nowotworów, około 700 000 nowych przypadków każdego roku. U pacjentów zdiagnozowanych we wczesnym stadium, chirurgiczne usunięcie guza pozostaje jedyną skuteczną terapią. W przypadku nieresekcyjnego HCC najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu połączenia atezolizumabu (Tecentriq®) i bewacizumabu (Avastin®), gdzie w badaniu IMbrave150 odnotowano medianę całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą 19,2 miesiąca i całkowitego odsetka odpowiedzi (ORR) wynoszącego 29,8%, co wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na nowe metody leczenia.

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:               

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapeutz7ljiics@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrenterghemc51p@lifesciadvisors.com

Share: