• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics opublikował raport za rok 2021. Ostatnie kwartały przyniosły znaczące postępy prac badawczo-rozwojowych; Spółka posiada wystarczającą ilość środków na dalsze badania i realizuje wydatki zgodnie z założonym harmonogramem

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics opublikował raport za rok 2021. Ostatnie kwartały przyniosły znaczące postępy prac badawczo-rozwojowych; Spółka posiada wystarczającą ilość środków na dalsze badania i realizuje wydatki zgodnie z założonym harmonogramem

02.05.2022

Wrocław, Polska, 29 kwietnia 2022 r. - Captor Therapeutics S.A. (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, „TPD”) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych, opublikowała raport roczny za rok 2021. Był to rok znaczących postępów w prowadzonych badaniach fazy przedklinicznej w dwóch kluczowych projektach spółki CT-01 oraz CT-03. Biorąc pod uwagę bilans Spółki należy zauważyć, że poziom aktywów wzrósł z 25,8 mln PLN do 143,3 mln PLN, a głównymi aktywami oprócz środków trwałych związanych z wyposażeniem laboratoriów były środki pieniężne, które na koniec 2021 roku wyniosły 118 mln PLN, zapewniając w ten sposób stabilną sytuację finansową. Pozyskane środki z  procesu IPO pozwoliły również na zniwelowanie ujemnych kapitałów, które zwiększyły się na koniec 2021 roku do poziomu 124 mln PLN. 

W dyskusjach branżowych przewiduje się, że następne kilka lat będzie miało przełomowe znaczenie dla rozwoju technologii TPD, dzięki czemu z nowatorskiej koncepcji stanie się produktywną, wszechstronną platformą technologiczną, zwiększającą zakres możliwości zastosowania terapii celowanych. Cieszymy się, że Captor jest częścią tego procesu – ostatni rok przyniósł bardzo obiecujące wyniki naszych prac badawczo-rozwojowych, czego potwierdzeniem jest m.in.  ujawnienie wyników badań farmakologicznych w modelach in vivo w projekcie CT-03, który poprzez degradację celu molekularnego, MCL-1, może znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych,  nowotworów płuc i gruczołu piersiowego (ang. Induced Myeloid Leukaemia Cell Differentiation Protein) – komentuje dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

Celem projektu CT-01 jest opracowanie kandydata na lek, który zahamuje rozwój raka wątrobowokomórkowego (HCC), co przełoży się na poprawę stanu klinicznego chorych. Natomiast projekt CT-03  dedykowany jest rozwojowi leków w kilku  rodzajach terapii chorób nowotworowych poprzez degradację białka MCL-1. Spółka planuje rozpoczęcie badań klinicznych (IND - Investigational New Drug Application) nad jednym ze związków z  projektu CT-01 w 2023 roku.

Kolejne dane uzyskiwane z badań przedklinicznych utwierdzają nas w słuszności założeń leżących u podstaw naszych flagowych projektów. Otrzymane wyniki świadczą o szerokim zakresie i różnorodności naszej platformy technologicznej Captor OptigradeTM. Jesteśmy jedną z nielicznych firm poświęconą w pełni technologii TPD, która w swoim portfolio posiada zarówno kleje molekularne (CT-01, CT-02), jak i degradery bifunckjonalne (CT-03, CT-04 i CT-05), co umożliwia nam elastyczność w zakresie doboru rodzaju degradera do celu molekularnego- podkreśla dr Michał Walczak, członek zarządu i Chief Scientific Officer Captor Therapeutics.

Spółka utrzymuje także strukturę wydatkową zgodnie z przyjętymi założeniami, przeznaczając 79,18% środków na zadania związane z badaniami i rozwojem. Poziom dostępnego finansowania na dalsze prace R&D wynosił 214 mln PLN na dzień 31.12.2021 r.

W minionym roku Captor Therapeutics zainwestował m.in. ponad 4 mln PLN w stworzenie własnego, zaawansowanego laboratorium analiz proteomicznych we Wrocławiu, które zostało wyposażone w najwyższej klasy spektrometr mas umożliwiający analizę poziomów białek w komórkach.

Posiadamy wystarczającą ilość środków finansowych do prowadzenia dalszych badań i w pełni utrzymujemy przyjętą dyscyplinę wydatkową. Jednocześnie inwestujemy także w rozwój potencjału naukowego i  technologicznego Spółki, o czym świadczy m.in. inwestycja we własne laboratorium proteomiki, jak również wzmocnienie naszego zespołu naukowego, który tylko w ostatnim roku zwiększył się o kolejne 22 proc. i liczy obecnie 98 osób - mówi Radosław Krawczyk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Captor Therapeutics.

Spółka niezmiennie buduje i wzmacnia swój zespół, który jest oparty na doświadczonych naukowcach posiadających międzynarodowe doświadczenie m.in. w dziedzinach chemii medycznej oraz organicznej, biologii komórki, biologii strukturalnej, biologii molekularnej, biofizyki, bioinformatyki, a także w  obszarze rozwoju przedklinicznego oraz klinicznego. Około 50% zatrudnionych w Spółce pracowników naukowych posiada tytuł doktorski.

Jesteśmy przekonani, że z tak wysoce wykwalifikowanym zespołem w najbliższych miesiącach osiągniemy kolejne kamienie milowe w prowadzonych projektach, zmierzając w  kierunku rozpoczęcia badań klinicznych w wybranych projektach w 2023 rokumówi dr Tom Shepherd.

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, wyspecjalizowaną w rozwoju leków opartych na technologii Celowanej Degradację Białek  (TPD) wykorzystywanej do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojonych potrzeb medycznych. TPD to innowacyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznawane  za „niedegradowalne” przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści terapeutycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla nieuleczalnych, ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na  stronie:

 http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:         

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapeuti4vormcs@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrenterghq1slzem@lifesciadvisors.com

 

 

 

Share: