• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics w I kwartale 2022: spółka kontynuuje intensywne prace badawcze nad trzema projektami (CT-01, CT-02, CT-03), utrzymując stabilną sytuację finansową

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics w I kwartale 2022: spółka kontynuuje intensywne prace badawcze nad trzema projektami (CT-01, CT-02, CT-03), utrzymując stabilną sytuację finansową

31.05.2022
  • Spółka osiągnęła istotne kamienie milowe w swoich trzech projektach:
    • w projekcie CT-01 osiągnięto świetne wyniki badań, gdzie dla kandydatów na lek wykazano pełną regresje guzów przy niskich dawkach in vivo oraz nowy profil degradacji;
    • w projekcie CT-03, który poświęcany jest opracowaniu pierwszych w swojej klasie związków degradujących białko MCL-1, wykazano wysoką skuteczność w mysim modelu białaczki szpikowej in vivo we wszystkich testowanych dawkach;
    • w projekcie CT-02 Spółka zidentyfikowała kandydatów na leki dla wskazań w leczeniu nowotworów oraz chorób zapalnych. Spółka spodziewa się otrzymania wyników in vivo proof of concept w drugiej połowie 2022 r.
  • Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego Spółka posiada stabilną sytuację finansową.

 

Wrocław, Polska, 30 maja 2022 r. - Captor Therapeutics S.A. (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych, ogłosiła rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku.

Pierwszy kwartał br. to okres intensywnych prac badawczo-rozwojowych, które koncentrowały się zwłaszcza wokół dwóch najbardziej zaawansowanych projektów w pipeline spółki: CT-01 oraz CT-03.

Regularne postępy w rozwoju projektów CT-01 i CT-03 napawają nas optymizmem i utwierdzają w słuszności przyjętych założeń, które leżą u podstaw technologii rozwijanej przez naszych naukowców. Konsekwentnie inwestujemy w rozwój naszych laboratoriów i zatrudniamy kolejnych doświadczonych specjalistów, którzy chcą brać udział w rozwoju naszych  projektów – komentuje dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Dyrektor Naukowy Captor Therapeutics.

W ramach prac nad projektem CT-01, w styczniu 2022 r. Spółka ogłosiła obiecujące wyniki eksperymentów dowodzących słuszności hipotezy terapeutycznej w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (ang. in vivo proof of concept), które potwierdziły, że zoptymalizowane związki posiadają właściwości pozwalające na wejście w kolejną fazę rozwoju. Dodatkowe wyniki badań w modelu in-vivo uzyskane w kwietniu br. potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową przy niskich dawkach dwóch związków wiodących w mysim modelu ludzkiego raka wątroby, przy podaniu doustnym. Dzięki osiągnięciu tych kamieni milowych, Spółka planuje wybór kandydata do rozwoju klinicznego w 2023 r.

W lutym br. Spółka ogłosiła także kolejne postępy w projekcie CT-03, który poświęcony jest rozwojowi leków ukierunkowanych na terapię kilku rodzajów nowotworów poprzez degradację białka MCL-1. Wyniki badania proof-of-concept wykonanego przez niezależnego podwykonawcę potwierdziło, że związek wiodący CT-03 powoduje skuteczną degradację białka MCL-1 we wszczepionych zwierzętom komórkach ludzkiego nowotworu oraz indukuje w nich apoptozę, co prowadzi do regresji (zmniejszenia) guzów. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność dalszego rozwoju zmierzającego do wyboru kandydata klinicznego i wprowadzenia go do fazy IND-enabling studies.

Potwierdzenie działania przeciwnowotworowego w modelach in vivo  w dwóch  naszych wiodących projektach,  wskazuje na potencjał naszej platformy technologicznej OptigradeTM w dostarczaniu silnie działających związków w technologii TPD oraz naszą zdolność do odkrywania i rozwijania zarówno klejów molekularnych, jak i degraderów bifunkcjonalnych. – komentuje dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

Spółka aktywnie i na bieżąco komunikuje się z rynkiem. 18 maja br. Spółka zorganizowała pierwszy Investor’s & R&D Day w dwóch odsłonach. Pierwsza część wydarzenia była adresowana przede wszystkim do polskich inwestorów i analityków, zaś część druga skupiła się na europejskich i amerykańskich inwestorach instytucjonalnych, analitykach finansowych oraz potencjalnych partnerach strategicznych

Sytuacja makroekonomiczna na rynkach światowych jest bardzo trudna w związku z pandemią COVID-19 oraz trwającą wojną w Ukrainie, co pogłębia jeszcze rosnąca inflacja. Tym bardziej warte podkreślenia jest to, że Captor posiada stabilne zaplecze finansowe, z dostępnymi środkami, umożliwiającymi realizację projektów, na poziomie powyżej 200 mln złotych. Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie realizować nasz plan finansowy zgodnie z przyjętymi założeniami do momentu wejścia w fazę kliniczną naszych dwóch najbardziej zaawansowanych projektów.- komentuje Radosław Krawczyk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Captor Therapeutics.

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:               

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captorthengd2h.rapeutics@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

g7sp9vanrenterghem@lifesciadvisors.com

Share: