• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics ogłosił wyniki za III kwartał 2022 r.: flagowe projekty zbliżają się do fazy badań klinicznych, podpisanie nowej znaczącej współpracy z Ono Pharmaceutical

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics ogłosił wyniki za III kwartał 2022 r.: flagowe projekty zbliżają się do fazy badań klinicznych, podpisanie nowej znaczącej współpracy z Ono Pharmaceutical

24.11.2022

Wrocław, Polska, 24 listopada 2022 r. – Captor Therapeutics S.A. (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych opublikowała raport za III kwartał 2022 roku i przedstawiła aktualizację kluczowych projektów biznesowych. W tym okresie Spółka dokonała dalszych istotnych postępów w rozwoju kluczowych projektów, w tym szczególnie w zakresie CT-01, w którym wybrano kandydata na lek i rozpoczęto badania niezbędne do uzyskania pozwolenia na zainicjowanie badań klinicznych. Po okresie sprawozdawczym, Spółka poinformowała o podpisaniu umowy partneringowej w formule up-front payment z japońską firmą farmaceutyczną – Ono Pharmaceutical, która zakłada finansowanie prac R&D, oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w momencie osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, o łącznej wartości do 197 mln euro, a także procentowy udział w przychodach z tytułu sprzedaży leków w wyniku zawartej umowy.

Projekt CT-01 koncentruje się na opracowywaniu terapii TPD w leczeniu raka wątrobowokomórkowego. Wcześniejsze badania pozwoliły Spółce na wyselekcjonowanie odpowiedniego kandydata na lek do rozwoju w badaniach klinicznych. Captor rozpoczął już działania niezbędne do wygenerowania danych wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na badania kliniczne (CTA) oraz wniosku o dopuszczenie do obrotu nowego leku (IND). Działania te obejmują produkcję na większą skalę, badania toksykologiczne oraz dodatkowe badania skuteczności in-vivo, które potwierdziły w modelach zwierzęcych, że kandydat na lek powoduje silną regresję guza. Spółka prowadzi te działania zgodnie z harmonogramem, który zakłada rozpoczęcie badań klinicznych w 2023 roku.

Najważniejszym dla Spółki wydarzeniem, które miało miejsce już po zakończeniu okresu sprawozdawczego za Q3, było podpisanie umowy z firmą Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Celem współpracy jest rozwój małocząsteczkowych związków zdolnych do degradacji wybranego celu molekularnego mającego zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, na które obecnie nie ma skutecznej terapii. Wartość rynku chorób neurodegeneracyjnych (czyli grupy schorzeń, do których należą między innymi choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona) szacowana jest aż na kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie i stale rośnie ze względu na szybko starzejące się społeczeństwo w krajach wysokorozwiniętych.

Umowa z japońską firmą nie tylko wzmacnia pozycję finansową Spółki, dzięki płatnościom up-front, środkom na badania R&D i przychodom z tytułu realizacji kolejnych kamieni milowych, co łącznie może przynieść Spółce do 197 milionów, ale potwierdza także poziom naukowy i możliwości firmy w zakresie badań i rozwoju. To także istotny krok i wydarzenie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój TPD – podpisanie umowy z obszarze chorób neurodegeneracyjnych to nowość dla technologii, w której działa Captor, co jest dowodem jeszcze szerszego spektrum możliwych zastosowań rozwijanej celowanej degradacji białek.

Ostatnie miesiące przybliżyły nas do przełomu w pracach badawczo-rozwojowych własnych projektów. Zaczynamy też monetyzować zainteresowanie sektora big-pharma naszą technologią i autorską platformą Optigrade, czego dowodem jest podpisana umowa z Ono Pharmaceutical. Captor jest finansowo i technologicznie gotowy do rozpoczęcia kolejnego rozdziału rozwoju. Pokazaliśmy nie tylko zdolności aby wprowadzać projekt CT-01 do kliniki i rozwijać nasz pipeline w trakcie badań przedklinicznych, ale nasze ostatnie postępy zapewniają nam możliwe otwarcia na nowe partnerstwa. mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Dyrektor Naukowy Captor Therapeutics.

W trzecim kwartale 2022 r. Captor osiągnął łączne przychody w kwocie 9 175 tys. PLN, w tym 5 171 tys. PLN przychodów z dotacji oraz 1 110  tys. PLN ze współpracy technologicznej z Sosei Heptares, której celem są prace badawczo-rozwojowe w obszarze nowych małych cząsteczek ukierunkowanych na degradację receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR).

Ścieżka rozwoju Captor Therapeutics zdecydowanie wpisuje się w pożądany model wzrostu spółki biotechnologicznej. Od niewielkiego startupu po debiut na giełdzie, aż po podpisanie pierwszej tak znaczącej umowy partneringowej z Ono. Mamy apetyt na więcej, widzimy realny potencjał do silnego wzrostu, tak jak cały sektor TPD i podobne do nas spółki, takie jak MonterRosa Therapeutics, czy Nurix,C4 Therapeutics, Kymera i Arvinas. Nawiązanie współpracy z Ono to jasny sygnał dla rynku, który waliduje nie tylko naszą platformę Optigradea także dowodzi ekspertyzie naszego zespołu w obszarze innowacyjnej technologii TPD, która otwiera nowe szanse leczenia, nie ograniczając tylko do obszaru chorób onkologicznych i autoimmunologicznych mówi Tom Shepherd, Prezes Captor Therapeutics.

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:            

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapez0voutics@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrentj2dyerghem@lifesciadvisors.com

 

Share: