• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics ogłasza nowe cele molekularne oraz postępy w projektach badawczych CT-01, CT-02 oraz CT-05

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics ogłasza nowe cele molekularne oraz postępy w projektach badawczych CT-01, CT-02 oraz CT-05

27.03.2023

Wrocław, Polska, 27 marca 2023 r. – firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o  celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD), po przedstawieniu kolejnych kroków w  strategii na lata 2023-2025, ujawniła cele molekularne oraz wyniki badań wspierających dalszy rozwój programów CT-01, CT-02 oraz CT-05.

Projekt CT-01

W ramach wcześniejszych badań Spółka ogłosiła dwa cele molekularne: białka GSPT1 i SALL4. Obecnie wskazany został trzeci. Kandydat na lek, CPT-6281, skutecznie degraduje również białko NEK7, zapewniając w ten sposób unikalny profil degradacji trzech białek. Degradacja białka NEK7 prowadzi do zmniejszenia powstawania aktywnej formy interleukiny-1b, IL-1b, kluczowego czynnika prozapalnego. Kandydat na lek został opracowany jako pro-lek aktywowany przez enzym obecny w podwyższonych ilościach w stanach zapalnych w wątrobie, płucach i niektórych nowotworach przewodu pokarmowego, co daje dodatkowe potencjalne korzyści w leczeniu nowotworów tych narządów, a także zwiększa okno terapeutyczne dla kandydata na lek. W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych w kierunku raka wątrobowokomórkowego (HCC).

Projekt CT-02

Celem projektu CT-02 jest selektywna degradacja białka NEK7, która znajdzie istotne zastosowanie w leczeniu kilku chorób autoimmunologicznych, dzięki zapewnieniu równowagi pomiędzy realizacją roli terapeutycznej, a zachowaniem funkcji odpornościowej szlaku zależnego od IL-1b.

Białko NEK7 bierze udział w modulacji aktywności kompleksu inflamasomu, odgrywającego kluczową rolę w indukcji odpowiedzi zapalnej. Aktywacja kompleksu inflamasomu nie jest w pełni zależna od aktywności kinazowej białka NEK7 - kluczową rolę odgrywa jego funkcja strukturalna (scaffoldingowa). Dlatego też klasyczne hamowanie aktywności kinazowej białka NEK7, nie zapewni korzyści terapeutycznych w przeciwieństwie do jego degradacji.

- Przeprowadzone przez nas badania wykazały wiele przełomowych wyników związanych z NEK7 w projekcie CT-01 oraz CT-02. Przede wszystkim mamy potwierdzenie skutecznej jego degradacji w układach in vitro i ex vivo. Dodatkowo potwierdziliśmy, że jego degradacja jest skorelowana z odpowiedzią zapalną w układach in vitro. Co jednak najważniejsze zidentyfikowaliśmy drugą serię związków chemicznych zdolnych do pokonywania bariery krew-mózg, co umożliwi dalszy rozwój cząsteczek w obszarze chorób neurodegeneracyjnych – powiedział Michał Walczak, Chief Science Officer i Członek Zarządu Spółki.

Projekt CT-05

W ramach CT-05 celem molekularnym jest białko PKCӨ (PKC theta). W Projekcie tym związki małocząsteczkowe indukujące selektywną degradację PKCӨ mogą być wykorzystane w terapii szeregu zarówno chorób autoimmunologicznych, jak i onkologicznych. Degradacja kinazy PKCӨ stanowi wysoką wartość terapeutyczną, a dotychczasowe podejście oparte o klasyczne inhibitory, cechowało się dobrą efektywnością u pacjentów, ale równocześnie licznymi skutkami ubocznymi wynikającymi z hamowania innych izoform białka PKC, a także innych, niezidentyfikowanych celów molekularnych. Zastosowanie celowanej degradacji PKCӨ pozwala uniknąć tych ograniczeń. Białko PKCӨ jest uznanym modulatorem ścieżek sygnałowych prowadzących do wydzielania IL-2 a także IL-17- zwalidowanego klinicznie celu w chorobach autoimmunologicznych takich jak łuszczyca. 

- Zastosowanie technologii TPD, a szczególnie użycie degraderów bifunkcjonalnych, umożliwiło opracowanie cząsteczek o najwyższej selektywności w klasie. Jest to szczególnie obiecujące, zwłaszcza że cel cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przemysłu farmaceutycznego, o czym może świadczyć  na przykład niedawna transakcja dotycząca udzielenia licencji inhibitora tego białka firmie BMS przez Exscientia – powiedział Tom Shepherd, Prezes Zarządu Spółki.

 

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:            

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapeh6ptj9utics@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrentergn2hem@lifesciadvisors.com

Share: